Przez samorząd rozumiemy "niezależne od nadrzędnej władzy decydowanie o własnych sprawach..." /Wikipedia/

Najbliższymi nam, mieszkańcom jednostkami samorządu terytorialnego są kolejno:

 • Sołectwo - obejmuje samą wieś Roztropice,
 • Gmina Jasienica - obejmuje 14 sołectw, w tym Sołectwo Roztropice,
 • Powiat Bielski - obejmuje 10 gmin, łącznie 42 sołectwa.


  Przedstawicielami samorządu są:
       
 • na obszarze Sołectwa (wsi) Roztropice:
            SOŁTYS
            Barbara Sadlik

            RADA SOŁECKA
            Karol Gawlik
            Gustaw Penkała
            Łukasz Piszczałka
            Mariusz Sojka
            Jolanta Węglorz

       
 • na obszarze gminy:
            RADA GMINY
            radna z naszego sołectwa Barbara Sadlik

            WÓJT GMINY JASIENICA
            Janusz Pierzyna

       
 • na obszarze powiatu:
            RADA POWIATU
            przewodniczący Rady Jan Borowski