Adres siedziby:

Stowarzyszenie Sympatyków Roztropic
43-394 Roztropice 147          Telefony kontaktowe:
Andrzej Sowa - Prezes Stowarzyszenia
501 547 249

Małgorzata Bratkowska - sekretarz Stowarzyszenia
691 154 690