Sołectwo Roztropice
    Strona internetowa Sołtysa i Rady Sołeckiej
sprawy zgłoszone

  • 2017.V. - Remont odcinka drogi na ul. Leśnej.

    .
    Sprawa zgłoszona do wykonania ze względu na zły stan nawierzchni.