<-- powrót do spraw zakończonych

W sołectwie Roztropice znajdują się przejścia przez wodę są to popularnie nazywane kładki.
Nasz wieś posiada kilka takich kładek a ich większość znajduje się w pobliżu stawów hodowlanych.
Kładki te są często używane przez osoby i mieszkańców tam tędy się przechadzających. Jednak z biegiem czasu przejścia te zaczynają niszczeć.
Poprzez zgłoszenie przez mieszkańców wsi o złym stanie przejść sołtys wraz z radą sołecką zajęli się sprawą niszczejących mostków.
Po sprawdzeniu okazało się że na terenie stawów znajduje się tylko jedna kładka należąca do Gminy Jasienica i to ona może zostać naprawiona.
Pozostałe przejścia stanowią własność Instytutu Zootechniki z Grodźca.

  • most po wykonanych pracach naprawczych

  •   <-- powrót do spraw zakończonych