<-- powrót do spraw zakończonych

Pod koniec sierpnia w naszym sołectwie zakończono remonty cząstkowe nawierzchni dróg.
Z przeznaczonej w tym roku na ten cel puli pieniężnej w wysokości 20 198 złotych zostały wyremontowane fragmenty nawierzchni następujących ulic:

Poniżej zamieszczamy zdjęcia miejsc po wykonaniu prac:

  • ul.Siedlacza

  • ul.Marii Wardas


  • ul.Pierściecka


  • ul.Słoneczna


      <-- powrót do spraw zakończonych