<-- powrót do spraw zakończonych

W roku 2017 pule pieniężną przeznaczoną na odnowienie i konserwację Sołtys oraz Rada Sołecka przeznaczyli na całkowite odnowienie rowu przy drodze 490214 S na pograniczu Roztropic.
Duży wpływ na podjęcie decyzji o odnowieniu tego właśnie rowu miały prośby mieszkańców naszego sołectwa mieszkających przy w/w drodze.
Poprzez brak rowu odwadniającego woda opadowa często przy obfitych opadach zalewała pola, drogę oraz pobliskie podwórka i domy tamtejszych mieszkańców.
By pozbyć się uciążliwej sytuacji został wykopany nowy rów odwadniający o długości ponad 200 metrów a wraz z tymi pracami zostały wstawione w trzech odcinkach rowu przepusty umożliwiające wjazd na pola uprawne rolnikom.
Rów powstał na całej długości drogi od jej początku aż po sam koniec i w chwili obecnej odprowadza już poprawnie wodę, która nie jest już tak uciążliwa dla zamieszkałych tam osób.

  • miejsce przed przystąpieniem do prac

  • miejsce po wykonanych pracach

  •   <-- powrót do spraw zakończonych