<-- powrót do spraw zakończonych

W tym roku podobnie jak w ubiegłym dla sołectw Gminy Jasienica została przydzielona kora asfaltowa. Materiał ten to pokruszony asfalt z nawierzchni dróg. W takiej postaci staje się sypkim materiałem który ponownie można wykorzystać do wysypania nawierzchni drogi. Po wysypaniu i uwalcowaniu staje się on twardy podłożem co ułatwia przejazd po nierównej nawierzchni. Dla sołectwa Roztropice zostały przeznaczone dwa samochody kory asfaltowej, która decyzją sołtysa i rady sołeckiej została rozprowadzona na drodze dojazdowej do domostw na odcinku 200 m. ulicy Leśnej.  <-- powrót do spraw zakończonych