<-- powrót do spraw zakończonych

Z puli pieniężnej przeznaczonej na kopanie rowów w sołectwie Roztropice przez Gminę Jasienica na rok 2017 zostały wykopane rowy przy trzech ulicach Leśna, Lipowa oraz Siedlacza. Zakres prac objął te trzy punkty ponieważ mieszkańcy znajdujący się w pobliżu tych rowów zgłosili wcześniej Radzie Sołeckiej potrzebe ich odnowienia co pozwoliło na zaplanowanie zakresu robót i czasu pracy.

  • rów ulica Leśna przed i po pracach

  • rów ulica Siedlacza po pracach

  • rów ulica Lipowa po pracach


  •   <-- powrót do spraw zakończonych