<-- powrót do spraw zakończonych

W podjętym przez Sołtysa i Rade Sołecką planie działania dla sołectwa na rok 2017 związanego z remontami dróg gminnych została wpisana w kapitalny remont droga na ulicy Granicznej.
To kolejna droga której nawierzchnia zmusiła Sołtysa i Radę Sołecką do podjęcia decyzji o jej kapitalnym remoncie.
Co roku droga była naprawiana z puli remontów cząstkowych lecz takie działania poprawiały stan nawierzchni tylko na jakiś czas.
Ponieważ przy budowie tej drogi wiele lat temu nie wykonano solidnego podłoża droga ta nie była przez to stabilna co skutkowało ciągłym niszczeniem się asfaltu na drodze i nie pomagały w tym remonty cząstkowe.
Właśnie dlatego została podjęta decyzja o gruntownym remoncie tej drogi.
Nawierzchnia starej drogi została całkowicie usunięta. W przygotowany przez wykonawców wykop został na całym naprawianym odcinku wysypany kamień który został utwardzony.
Po utwardzeniu kamienia nastąpiło asfaltowanie. By droga przez długie lata spełniała swoją funkcję zdecydowano się na zastosowanie asfaltobetonu. Przez 210 m. zostały nałożone dwie warstwy asfaltu.
Po jednej ze stron został wykopany rów odwadniający oraz wykonano przepust pod drogą w celu odpływu wód opadowych z pobliskich pól uprawnych.
Na koniec pobocza drogi również zostały z obu stron wysypane kamieniem i dodatkowo skropione emulsja asfaltową po to by kamień na poboczach nie rozsypywał sie poza pas drogi.
W lipcu nastąpił odbiór drogi a całkowity kosz remontu wyniósł 75 700 zł. co całkowicie wyczerpało pule remontów dróg gminnych na 2017 dla sołectwa z racji wysokich kosztów całkowitej, kapitalnej odnowy drogi

Widok przed i po pracach na drodze


  <-- powrót do spraw zakończonych