<-- powrót do spraw zakończonych

W końcówce roku zakończone zostały prace związane z przebudową i modernizacją przepustu pod drogą na ulicy Marii Wardas. Decyzję o przebudowie przepustu podjęto w związku ze złym odprowadzaniem wody przez w/w przepust. Woda płynąca wzdłuż głównej ulicy Rudzickiej drogi powiatowej przed strażnicą OSP Roztropice była skierowana tak że woda opadowa ze znacznej długości tej ulicy kierowana była na ten przepust który miał odprowadzać wodę dalej do potoku Łaziańskiego. Niestety znaczne ilości wody które podczas obfitych opadów tamtędy spływały nie były wstanie przepłynąć płynnie przez dwie rury jakie znajdowały się pod drogą. Razem z zanieczyszczeniami typu gałęzi i liści woda zatykała rury tworząc zator który rozlewał wodę na drogę i okoliczne zamieszaknia. To wielokrotnie zmuszało OSP do interwencji udrażniania przepustu. Dzięki dodatkowym środką pochodzącym w całości z budżetu Gminy Jasienica przekazanym przez Wójta Giminy możliwa była przebudowa przepustu. Dotychczasowe rury zostały wyciągnięte, poszerzony został wykop, do niego zostały wprowadzone wcześniej wykonane kręgi które ułożono obok siebie łącząc je betonem. Na krawędziach przepustu zostały wykonane murki a wloty zostały wzmocnione kamieniami na zaprawie betonowej. Całość zabezpieczono po obu stronach barierkami ochronnymi. Koszt prac wyniósł 20.111 złotych.

Zdjęcia przepustu przed i po wykonaniu prac:

  • Przed pracami  • po pracach


      <-- powrót do spraw zakończonych