<-- powrót do spraw zakończonych

Pod koniec sierpnia w naszym sołectwie ruszyły remonty cząstkowe nawierzchni dróg.
Z przeznaczonej w tym roku na ten cel puli pieniężnej w wysokości 20.194 złotych zostały wyremontowane fragmenty nawierzchni następujących ulic:

Poniżej zamieszczamy zdjęcia miejsc przed i po wykonaniu prac:

  • ul.Osiedlowa


  • ul.Lipowa


  • ul.Graniczna


  • ul.Pierściecka


  • ul.Karola Badury


      <-- powrót do spraw zakończonych