<-- powrót do spraw zakończonych

Dla sołectw Gminy Jasienica w tym roku została przydzielona kora asfaltowa czyli kruchy materiał z powierzchni asfaltowych.
Stosuje się go do wysypywania na drogi których powierzchnia jest daleka od normalnej asfaltowej. Korę można wysypać na utwardzoną powierzchnię np. rumusz skalny wyrównując i polepszając tym samym przejazd dla samochodów.
Sołectwo Roztropice otrzymało trzy wywrotki samochodowe materiału kory.
Pokrycie zakupu kory pochodziło z puli remontów dróg.
Decyzją sołtysa i rady sołeckiej została ona wysypana na dalszym odcinku drogi ulicy widokowej gdzie na drodze rolę nawierzchni odgrywa rumusz skalny.
Trzy wywrotki zostały rozprowadzone i utwarodzone na odcinku 120 m. Utwardzenie zostało wykonane przez rozwalcowanie.

Zestawienie zdjęć przed i po pracach

  <-- powrót do spraw zakończonych