<-- powrót do spraw zakończonych

W plan działania dla Sołectwa Roztropice nakreślony przez Sołtysa i Rade Sołecką związany z remontem, modernizacją i konserwacją rowów na 2016 rok zostały wyznaczone rowy na ulicy Karola Badury i ulicy Osiedlowej.
Oba rowy zostały zmodernizowane ponieważ przy długotrwałych opadach ich funkcja odprowadzania wody nie była spełniana. Podczas właśnie obfitych opadów rowy wylewały na drogi, a to z kolei zmuszało do interwencji Ochotniczą Straż Pożarną.
W obu przypadkach wykonawca przekopał jezdnię by zamieścić na odpowiedniej głębokości pod drogami rurę odprowadzającą. Poprawione i oczyszczone na nowo zostały rowy na obu ulicach tak by woda została odpowiednio odprowadzana.
Wykonawca zadbał również o nowe mostki wskazujące początek i koniec zarurowania jak również wyłożenie wlotu i odpływu płytami ażurowymi.
Całość prac została sfinansowana z puli przydzielonej sołectwu na odnowienie i konserwację rowów gminnych na 2016 rok a jej koszt zamknął się kwotą 11 867 zł.

Rów na ulicy Karola Badury przed i po pracach.

Rów na ulicy Osiedlowej przed i po pracach.


  <-- powrót do spraw zakończonych