<-- powrót do spraw zakończonych

W podjętym przez Sołtysa i Rade Sołecką planie działania dla sołectwa na rok 2016 związanego z remontami dróg gminnych została wpisana w remont droga na ulicy Lipowej.
Jest już to druga w tym roku droga która otrzyma generalną modernizację. Od lat na drodze tej rolę nawierzchni odgrywał rumusz skalny wysypany tam wiele lat temu.
By mieszkańcy z okolicznych posesji w końcu godnie mogli dojeżdżać do swoich domów sołtys i rada sołecka podjęli decyzję o wyasfaltowaniu odcinka drogi na którym znajdował się rumusz.
Droga ta więc została wpisana do remontów dróg gminnych na 2016 rok. Podobnie jak na ulicy Widokowej wykonawcy dobrze wykonali swoją pracę.
Rumusz który od lat zalegał na drodze jako nawierzchnia pozostał tam jako utwardzenie podłoża drogi, dodatkowo na pas drogi wysypano również kruszec. Wprost na niego zostały położone dwie warstwy asfaltu.
Asfalt został dokładnie przewalcowany. By poprawić odpływ wody po opadach z drogi po obu stronach został pogłębiony i oczyszczony rów melioracyjny.
Również pobocza drogi podobnie jak na ulicy Widokowej wysypano kamieniem i skropiono emulsją asfaltową.
Droga również została odebrana a całkowity koszt prac na odcinku o długości 201 m. zamknął się kwotą 37 172 zł. wyczerpując tym samym pulę pieniężną przyznaną sołectwu na remonty dróg gminnych w 2016 roku rozłożoną właśnie na drogi ulicy Lipowej i Widokowej.

Przedstawiamy widok drogi przed i po pracach
  <-- powrót do spraw zakończonych