<-- powrót do spraw zakończonych

W podjętym przez Sołtysa i Rade Sołecką planie działania dla sołectwa na rok 2016 związanego z remontami dróg gminnych została wpisana w kapitalny remont droga na ulicy Widokowej.
Ponieważ w sołectwie wiele dróg wymaga gruntownych remontów sołtys z radą sołecką rozpoczeli działania kapitalnej naprawy od tej drogi. Nawierzchnii na tej ulicy nie można było już nazwać asfaltową.
Wypadające wszędzie dziur ogromnie utrudniały dojazd do swoich posesji mieszkańcą z tej ulicy. Poruszający się po drodze kierowcy również musieli uważać by nie uszkodzić swoich samochodów.
Właśnie dlatego została podjęta decyzja o gruntownym remoncie tej drogi. Firma zajmująca się jej naprawą wykonała odpowiednią i dobrą prace. Nawierzchnia starej drogi pozostała a w ubytki drogi został wysypany kamień.
Po utwardzeniu w dziurach kamienia nastąpiło asfaltowanie. Od wjazdu z drogi powiatowej przez 206 m. zostały nałożone dwie warstwy asfaltu.
Nowa nawierzchnaia została dobrze zwalcowana. Przez wykonawców zostały wykonane także niewielkie wjazdy do posesji mieszkańców. Końcówka drogi została wysypana kamieniem i wyprofilowana tak by spływająca woda wpadała do pogłębionego przez wykonawców rowu.
Na koniec pobocza drogi również zostały z obu stron wysypane kamieniem i dodatkowo skropione emulsja asfaltową po to by kamień na poboczach nie rozsypywał sie poza pas drogi.
W lipcu nastąpił odbiór drogi a całkowity kosz remontu wyniósł 27 262 zł.

Widok przed i po pracach na drodze
  <-- powrót do spraw zakończonych