<-- powrót do spraw zakończonych

Schody przy Roztropickiej Kaplicy po wielu latach zaczęły niszczeć i były w złym stanie, potrzebna więc była ich modernizacja. Ponieważ sołectwo nie posiada funduszy na taki cel nie możliwa była by ich naprawa. Dodatkowym faktem jest to że obiekt usytuowany jest na gruncie prywartnym co dodatkowo uniemożliwia pozyskanie jakich kolwiek środków z różnych funduszów na odnowienie schodów. W rozwiązaniu tego problemu naszemu sołectwu a tym samym wszystkim mieszkańcom po raz kolejny pomógł Wójt Janusz Pierzyna. Pan Wójt zaangażował się w tę sprawę i osobiście znalazł sponsora który zasponsorował materiał granitowy na odnowienie schodów wejściowych. Przygotowaniem materiału jego odpowiednim wymierzeniem i docieńciem zajęła się firma kamieniarska Pana Adama Gawlasa z Kowali poleconego również przez Pana Wójta. Robotami związanymi z usytuowaniem granitu na schodach zajęła się firma budowlana Pana Wojciecha Laszczaka z Buczkowic. Materiały które były potrzebne do usytuowania granitu tzn. membramy, kleje i zaprawa fugowa zostały zasponsorowane i zapłacone przez Panią sołtys Barbarę Sadlik. Całkowity koszt materiału i prac zamknął się kwotą 5 700 zł.

Za zaangażowanie i pomoc w odnowienu schodów serdecznie dziękujemy przede wszystkim Panu Wójtowi za znalezienie sponsora fundującego kamień granitowy bez którego remont nie byłby wogóle możliwy.

Serdeczne podziękowania kierujemy również w stronę Pana Adama Gawlasa za przygotowanie materiału do posadowienia, oraz Pana Wojciecha Laszczaka i jego firmy budowlanej za odpowiednie posadowienie materiału na schodach.

Za zasponsorowanie materiału potrzebnego do posadowienia granitu na schodach podziękowania składamy równiez na ręce Pani Sołtys wsi Roztropice.

Efekt przed i po pracach przedstawimy na poniższych zdjęciach.

  <-- powrót do spraw zakończonych