<-- powrót do spraw zakończonych

Początkiem grudnia firma Eurowia rozpoczęła prace nad drogą na ul. Dojazdowej. Celem prac było utwardzenie i wyrównanie drogi. Na początku wierzchnia warstwa drogi została sfrezowana na całej długości prac, kolejnym etapem było utwardzenie i jak najlepsze wyrównanie drogi kamieniem, który został na całej drodze skropiony emulsją asfaltową pozwalającą na związanie się ze sobą kamieni oraz utrzymaniu ich w pasie drogi nie pozwalając na ich rozchodzenie się na pobocza drogi. Koszt prac zamknął się kwotą 15 000 tysięcy złotych, które w całości dodatkowo zostały przekazane na rzecz sołectwa dzięki uprzejmości i pomocy wójta oraz urzędu gminy.

Poniżej zamieszczamy zdjęcia miejsc przed i po wykonaniu prac:


.
.
.

  <-- powrót do spraw zakończonych