<-- powrót do spraw zakończonych

Końcem września spółka wodna zakończyła prace nad wzmocnieniem rowu na ul. Karola Badury.
Podmywana przez wody opadowe oraz osłabiana poprzez przejeżdżający tamtędy ciężki sprzęt rolniczy droga zaczęła się obrywać.
To z kolei oznaczało poważne uszkodzenie drogi oraz niebezpieczeństwo dla przejażdżających tam tędy pojazdów.
By temu zapobiec postanowiono zabezpieczyć rów płytami betonowymi.
W tym momencie sołectwu pomógł Wójt oraz Urząd Gminy, którzy przeznaczyli na ten cel dodatkowe środki pieniężne na zakup płyt.
Poniżej zamieszczamy zdjęcia miejsca przed i po wykonaniu prac:

Rów przed zabezpieczeniem...
.

Rów po zabezpieczeniu...
.

Planowane jest również lepsze wzmocnienie krawędzi drogi poprzez dodanie płyt ażurowych.

  <-- powrót do spraw zakończonych