<-- powrót do spraw zakończonych

Z puli pieniężnej przeznaczonej na rok 2015 na odtworzenie, konserwację rowów przy drogach gminnych zostanie wykonany rów odwadniający przy drodze gminnej na ul. Pierścieckiej od znaku drogowego do budynku firmy Mototechnika. Rów ten został pogłębiony i poprawiony co powodować będzie lepszy odpływ wód opadowych.

Poniżej zamieszczamy zdjęcia rowu przed i po wykonaniu prac:

.
.

  <-- powrót do spraw zakończonych