<-- powrót do spraw zakończonych

W połowie 2015 roku w naszym sołectwie ruszyły remonty cząstkowe nawierzchni dróg.
Z przeznaczonej w tym roku na ten cel puli pieniężnej w wysokości 15.516 złotych zostały wyremontowane fragmenty nawierzchni następujących ulic:

Ponadto Zarząd Dróg Powiatowych wykonał na terenie naszego sołectwa remonty cząstkowe drogi powiatowej.

Poniżej zamieszczamy zdjęcia miejsc przed i po wykonaniu prac:

 • ul.Osiedlowa przed i po...
  .
  .

 • ul.Lipowa przed i po...
  .

 • wykonane prace na ul.Granicznej
  .

    <-- powrót do spraw zakończonych