<-- powrót do spraw zakończonych

W celu lepszego informowania mieszkańców zostały wykonane cztery tablice ogłoszeniowe. Tablice zostały zamontowane i rozmieszczone w czterech miejscach w sołectwie tj.

Przystanek PKS przy ul. Granicznej:


Przystanek PKS przy ul. Rudzickiej (obok strażnicy):


Przystanek PKS przy ul. Osiedlowej i Karola Badury (obok SM Biel-Ser):


Skrzyżowanie ul. Lipowej i Słonecznej:

  <-- powrót do spraw zakończonych