<-- powrót do spraw zakończonych

W dniu 22.05.2015r. został naprawiony fragment nawierzchni drogi na ulicy Słonecznej.
Uszkodzona nawierzchnia sprawiała problemy okolicznym mieszkańcom i przyjezdnym kierowcom.
Powstały przez wybrzuszenie na œrodku drogi garb nie raz powodował, że samochody tamtędy przejeżdżające były poważnie uszkadzane.
Niszczone zostały przede wszystkim ich miski olejowe, z których olej wylewał się na jezdnię.
To z kolei niosło za sobą kolejne zagrożenie na drodze i zmuszało do interwencji Ochotniczą Staż Pożarną.


widok przed: wystająca częœć nawierzchni niejednokrotnie tarła podwozia samochodów


widok przed: zapadnięty fragment nawierzchni i wystająca jej środkowa część

Zagrożenie to zostało już wyeliminowane poprzez zerwanie uszkodzonej nawierzchni drogi i wyasfaltowanie jej na nowo.


widok po wymianie

Jednocześnie wykopany został nowy odcinek rowu melioracyjnego i oczyszczony dotychczasowy biegnący już wzdłuż tego fragmentu drogi.
Całkowity koszt naprawy nawierzchni drogi zamknął się kwotą 5 tys. złotych.


widok po wymianie

  <-- powrót do spraw zakończonych