Sołectwo Roztropice
    Strona internetowa Sołtysa i Rady Sołeckiej
sprawy zakończone

 • 2017.09.08 - remont mostu na stawach hodowlanych


  Wyremontowany został most gminny usytuowany na stawach hodowlanych.
  > zobacz więcej..


 • 2017.08.21 - remonty cząstkowe dróg


  Zakończone zostały remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych.
  > zobacz więcej..


 • 2017.08.07 - całkowite odtworzenie rowu przy drodze 490214 S na granicy z Wieszczętami


  Przy drodze gminnej 490214 S został całkowicie odtworzony rów odwadniający wpisany w plan odnowy rówów na rok 2017.
  > zobacz więcej..


 • 2017.07.27 - wysypanie odcinka drogi korą asfaltową na ul. Leśnej


  Na odcinku drogi ulicy Leśnej została wysypana kora asfaltowa.
  > zobacz więcej..


 • 2017.06.30 - odnowienie i wykopanie rowów na zgłoszonych wcześniej ulicach


  By poprawić odpływ wód opadowych zostały odnowione rowy na ulicach Leśna, Lipowa i Siedlacza zgłoszone wcześniej przez mieszkańców tych ulic.
  > zobacz więcej..


 • 2017.06.19 - prace nad kapitalnym remontem drogi na ul. Graniczej


  W czerwcu trwały prace nad kapitalnym remontem drogi na ulicy Granicznej wpisanej do remontów dróg gmninnych na 2017 rok.
  > zobacz więcej..


 • 2017.01.20 - ustawienie lustra drogowego na skrzyżowaniu ulicy Marii Wardas, Siedlaczej i drogi powiatowej


  Dla lepszej widoczności i poprawienia bezpieczeństwa zostało ustawione lustro drogowe.
  > zobacz więcej..


 • 2016.12.30 - modernizacja przepustu okularowego na ul. Marii Wardas


  W końcówce grudnia został zmodernizowany przepust pod drogą na ulicy Marii Wardas.
  > zobacz więcej..


 • 2016.08.25 - remonty cząstkowe dróg


  Pod koniec sierpnia ruszyły remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych.
  > zobacz więcej..


 • 2016.07.20 - wysypanie odcinka drogi korą asfaltową na ul. Widokowej


  Na odcinku drogi ulicy Widokowej została wysypana kora asfaltowa.
  > zobacz więcej..


 • 2016.07.11 - odnowienie rowów na ulicach Osiedlowej oraz Karola Badury


  Zakończone zostały prace nad odnowieniem i konserwacją rowów wpisanych w plan działania dla sołectwa na rok 2016.
  > zobacz więcej..


 • 2016.07.08 - zakończenie prac nad remontem drogi na ul. Lipowej


  W lipcu zostały zakończone również prace nad remontem drogi na ulicy Lipowej wpisanej do remontów dróg gmninnych na 2016 rok.
  > zobacz więcej..


 • 2016.07.07 - zakończenie prac nad kapitalnym remontem drogi na ul. Widokowej


  W lipcu zostały zakończone prace nad kapitalnym remontem drogi na ulicy Widokowej wpisanej do remontów dróg gmninnych na 2016 rok.
  > zobacz więcej..


 • 2016.06.08 - odnowienie schodów wejściowych do kapliczki


  W czerwcu zostały zakończone prace nad odnowieniem schodów przy Roztropickiej kapliczce.
  > zobacz więcej..


 • 2015.12.10 - utwardzenie oraz wyrównanie drogi na ul. Dojazdowej


  Początkiem grudnia zostały wykonane prace poprawiające stan drogi na ulicy Dojazdowej.
  > zobacz więcej..


 • 2015.09.25 - wzmocnienie rowu i krawędzi drogi na ul. Karola Badury


  Pod koniec września zakończone zostały prace nad wzmocnieniem rowu na ulicy Karola Badury.
  > zobacz więcej..


 • 2015.09.05 - zarurowanie rowu na ul. Siedlaczej


  W dniu 05.09.2015 wykonane zostało zarurowanie i oczyszczenie rowu na ulicy Siedlaczej.
  > zobacz więcej..


 • 2015.09.04 - odnowienie rowu melioracyjnego na ul. Pierścieckiej


  Wykonane zostało pogłębienie i oczyszczenie rowu na ulicy Pierścieckiej.
  > zobacz więcej..


 • 2015.08.15 - wykonanie nawierzchni na ul. Granicznej


  Wykonana została droga dojazdowa do posesji o długości 42 m na ulicy Granicznej.
  > zobacz więcej..


 • 2015.07.15 - remonty cząstkowe dróg


  W połowie 2015 roku ruszyły remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych i drogi powiatowej.
  > zobacz więcej..


 • 2015.06.21 - nowe tablice ogłoszeniowe


  Dla organów sołectwa i lepszego informowania mieszkańców zostały wykonane cztery tablice ogłoszeniowe. Tablice zostały zamontowane i rozmieszczone w czterech miejscach w sołectwie.
  > zobacz więcej..


 • 2015.05.22 - naprawa uszkodzonej drogi na ul. Słonecznej


  W dniu 22.05.2015r. został naprawiony fragment nawierzchni drogi na ulicy Słonecznej. Uszkodzona nawierzchnia sprawiała problemy okolicznym mieszkańcom i przyjezdnym kierowcom.
  > zobacz więcej..


 • 2015.05.02 - wymiana pokryw studzienek przy S.M.


  W dniu 02.05.2015r. wymienione zostały pokrywy studzienek znajdujących się w pobliżu Spółdzielni Mleczarskiej Biel-Ser. Dotychczasowe były w bardzo złym stanie i mogły się załamać pod każdym, kto by na nich stąnął.. > zobacz więcej..

 • 2015.04.10 - naprawa barierki mostu na ul. Pierścieckiej


  W dniu 10.04.2015r. wymienione zostało przęsło barierki zabezpieczającej na moście na ulicy Pierścieckiej. > zobacz więcej..