Sołectwo Roztropice
    Strona internetowa Sołtysa i Rady Sołeckiej
konsultacje społeczne

W tym miejscu będziemy prezentować sprawy, które ze względu na swoją złożoność i wpływ na życie wielu mieszkańców wymagają poznania opinii wszystkich zainteresowanych.
Poinformujemy również jak będziecie mogli wyrazić swoją opinię na dany temat i tym samym wpłynąć na sposób załatwienia sprawy.