Lokalne informacje:

2018-12-05 - Zapraszamy na spotkanie z Mikołajem w roztropickiej remizie !!
2018-09-02 - Po wielu trudach uruchomiliśmy nową wersję strony internetowej.
..... więcej informacji

Stowarzyszenie Sympatyków Roztropic

działalność Stowarzyszenia
statut
zarząd
deklaracja członkowska
Sołtys wsi Roztropice

informacje statutowe
sprawozdzania z działalności
Rada Sołecka
prace w terenie
Ochotnicza Straż Pożarna

statut
zarząd
historia
a tutaj mamy miejsce na nowe koło zainteresowań...