Powierzchnia sołectwa: 5,761km2.
Liczba mieszkańców: 764 - stan na XII.2015.

POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE
Roztropice położone są:


na południu Polski

w województwie ¶l±skim

w zachodniej części powiatu bielskiego
w zachodniej części gminy Jasienica


Roztropice graniczą na północy z Iłownicą, na wschodzie z Rudzicą, na południu z Wieszczętami i Kowalami, a na zachodzie z Pierśćcem, przy czym dwie ostatnie miejscowości należą już do gminy Skoczów w powiecie cieszyńskim.