STRONA GŁÓWNA
plan Roztropic
dane geograficzne
lokalne władze samorządowe
przydatne telefony

STOWARZYSZENIE
statut Stowarzyszenia
skład Zarządu
deklaracja czlonkowska
hymn Stowarzyszenia
kontakt

SOŁTYS WSI
statut Sołectwa
sprawozdania Rady Sołeckiej
kontakt z Radą Sołecką
sprawy zgłoszone
prace zakończone

OSP ROZTROPICE
statut OSP
zarząd OSP
historia Straży w Roztropicach
kontakt z OSP

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
w przygotowaniu...