Powierzchnia sołectwa: 5,761km2.
Liczba mieszkańców: 743 - stan na dzień 31.12.2012.

POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE
Roztropice położone są:


na południu Polski


w województwie śląskim


w zachodniej części powiatu bielskiego

w zachodniej części gminy Jasienica


Roztropice graniczą od północy z Iłownicą, od wschodu z Rudzicą, od południa z Wieszczętami i Kowalami, a od zachodu z Pierśćcem, przy czym dwie ostatnie miejscowości należą już do gminy Skoczów w powiecie cieszyńskim.