Skład Zarządu Stowarzyszenia Sympatyków Roztropic

Andrzej Sowa - prezes Zarządu
Artur Banasiewicz - wiceprezes Zarządu
Jolanta Jękal - skarbnik
Małgorzata Bratkowska - sekretarz
Marcin Pisz - członek Zarządu
Anna Sosna - członek Zarządu
Gabriel Kulas - członek Zarządu

Skład komitetu założycielskiego:
Andrzej Sowa
Artur Banasiewicz
Anna Sosna

Skład Komisji Rewizujnej:
Gustaw Penkała - przewodnicz±cy komisji rewizyjnej
Teresa Haręża - członek komisji rewizyjnej
Patryk Jękal - członek komisji rewizyjnej