STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW ROZTROPIC


Głównym celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju integracji społeczności Roztropic, a także rozwój kulturalny i promocja sołectwa Roztropice.

SPOTKANIE ZAŁOŻYCIELSKIE

W dniu 12.01.2015 grupa mieszkańców postanowiła założyć stowarzyszenie, którego pełna nazwa brzmi "Stowarzyszenie Sympatyków Roztropic".
Na spotkaniu opracowany został statut Stowarzyszenia. Wybrano również komitet założycielski, w skład którego weszły następujące osoby:
- Andrzej Sowa
- Artur Banasiewicz
- Anna Sosna

Komitet Założycielski w wymienionym powyżej składzie został upoważniony do podejmowania wszelkich działań zmierzających do zarejestrowania Stowarzyszenia Sympatyków Roztropic w ewidencji prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS w tym także dokonywania zmian w dokumentach zgłoszeniowych na wezwanie sądu rejestrowego.

Najważniejszym punktem zebrania było wybranie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. W skład Zarządu weszły następujące osoby:
 • Andrzej Sowa - prezes zarządu
 • Artur Banasiewicz - wiceprezes zarządu
 • Jolanta Jękal - skarbnik zarządu
 • Małgorzata Bratkowska - sekretarz zarządu
 • Marcin Pisz - członek zarządu
 • Anna Sosna - członek zarządu
 • Gabriel Kulas - członek zarządu

  W skład Komisji Rewizyjnej weszły osoby:
 • Gustaw Penkała przewodniczący komisji rewizyjnej
 • Teresa Haręża członek komisji rewizyjnej
 • Patryk Jękal członek komisji rewizyjnej

  Poniżej prezentujemy pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania założycielskiego: