I. SPOTKANIE ZAŁOŻYCIELSKIE

   W dniu 12.01.2015 grupa zainteresowanych osób postanowiła założyć stowarzyszenie, którego pełna nazwa brzmi "Stowarzyszenie Sympatyków Roztropic". Jego głównym celem będzie wspieranie rozwoju integracji społeczności Roztropic, a także rozwój kulturalny i promocję sołectwa Roztropice.

   Na spotkaniu opracowany został statut Stowarzyszenia.
Wybrano komitet założycielski, w skład którego weszły następujące osoby:
 • Andrzej Sowa
 • Artur Banasiewicz
 • Anna Sosna

     Komitet Założycielski w wymienionym powyżej składzie został upoważniony do podejmowania wszelkich działań zmierzających do zarejestrowania Stowarzyszenia Sympatyków Roztropic w ewidencji prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS w tym także dokonywania zmian w dokumentach zgłoszeniowych na wezwanie sądu rejestrowego.

     Najważniejszym punktem zebrania było wybranie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
  W skład Zarządu weszły następujące osoby :
 • Andrzej Sowa - prezes zarządu
 • Artur Banasiewicz - wiceprezes zarządu
 • Jolanta Jękal - skarbnik zarządu
 • Małgorzata Bratkowska - sekretarz zarządu
 • Marcin Pisz - członek zarządu
 • Anna Sosna - członek zarządu
 • Gabriel Kulas - członek zarządu

     W skład Komisji Rewizyjnej weszły osoby:
 • Gustaw Penkała przewodniczący komisji rewizyjnej
 • Teresa Haręża członek komisji rewizyjnej
 • Patryk Jękal członek komisji rewizyjnej

  Poniżej pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania.
            AKTUALNOŚCI, RELACJE
 • II.ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI
 • III.OGNISKO CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
 • IV.DZIEŃ DZIECKA