Lista spraw zakończonych:

2018.07.09 - Całkowite odnowienie rowu przy drodze ulicy Pierścieckiej przez Spółkę Wodną.
2018.07.04 - Odnowienie i konserwacja rowu na ulicy Pierścieckiej oraz wykonanie nowych przepustów pod drogami na ulicach Marii Wardas i Granicznej.
2018.06.29 – Kopanie rowów na ulicach Lipowa i Słoneczna.
2018.06.06 – Modernizacja drogi na ul. Leśnej.
2018.06.05 - Odnowienie rowów i przepustów zniszczonych przez ulewy na ul. Siedlaczej.
2018.04.13 – Remonty cząstkowe dróg.
2017.09.08 - Remont kładki na stawach hodowlanych.
2017.08.21 - Remonty cząstkowe dróg gminnych.
2017.08.07 - Całkowite odtworzenie rowu przy drodze 490214 S na granicy z Wieszczętami.
2017.07.27 - Wysypanie korą asfaltową odcinka ul. Leśnej
2017.06.30 - Odnowienie i wykopanie rowów na ulicach: Leśna, Lipowa i Siedlacza
2017.06.19 - Kapitalny remont drogi w ciągu ul. Graniczej
2017.01.20 - Ustawienie lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic Marii Wardas, Siedlaczej i drogi powiatowej
2016.12.30 - Modernizacja przepustu okularowego na ul. Marii Wardas
2016.08.25 - Remonty cząstkowe dróg
2016.07.20 - Wysypanie korą asfaltową odcinka ul. Widokowej
2016.07.11 - Odnowienie rowów na ulicach Osiedlowej oraz Karola Badury
2016.07.08 - Modernizacja drogi w ciągu ul. Lipowej
2016.07.07 - Modernizacja drogi w ciągu ul. Widokowej
2016.06.08 - Odnowienie schodów wejściowych do kapliczki
2015.12.10 - Wyrównanie oraz utwardzenie drogi w ciągu ul. Dojazdowej
2015.09.25 - Wzmocnienie rowu i krawędzi jezdni na ul. Karola Badury
2015.09.05 - Przykrycie rowu melioracyjnego na ul. Siedlaczej
2015.09.04 - Odnowienie rowu melioracyjnego na ul. Pierścieckiej
2015.08.15 - Wykonanie nawierzchni na ul. Granicznej
2015.07.15 - Remonty cząstkowe dróg
2015.06.21 - Nowe tablice ogłoszeniowe
2015.05.22 - Naprawa uszkodzonej drogi na ul. Słonecznej
2015.05.02 - Wymiana pokryw studzienek przy S.M.
2015.04.10 - Naprawa barierki mostu na ul. Pierścieckiej