Sołectwo Roztropice
    Strona internetowa Sołtysa i Rady Sołeckiej
sprawy w toku

  • 2017.V. - Remont odcinka drogi na ul. Leśnej.

    .
    Sprawa zgłoszona do wykonania ze względu na zły stan nawierzchni.
  • 2017.VIII. - Odnowienie rowu na ul. Pierścieckiej oraz wykonanie przepustów na ul. Widokowej i Granicznej.

    ..
    Sprawa zgłoszona do wykonania ze względu na zły stan rowu i przepustów.