Sprawozdania Rady Sołeckiej za poszczególne lata:

  • sprawozdanie za rok 2015

  • sprawozdanie za rok 2016

  • sprawozdanie za rok 2017