SOŁECTWO ROZTROPICE


W tym miejscu prezentujemy informacje związane z funkcjonowaniem sołectwa Roztropice.

 • statut Sołectwa
  W statucie znajdują się zapisy o tym, jakie czynności nadzoruje Sołtys i Rada Sołecka, jak funkcjonuje Zebranie Wiejskie. Dowiemy się również jak wybieramy swoich przedstawicieli.

 • sprawozdania Rady Sołeckiej
  "Sprawozdania Rady Sołeckiej" prezentują zebrane informacje nt działalności rady za poszczególne lata.

 • kontakt z Radą Sołecką
  W odnośniku "kontakt z Radą Sołecką" podane są numery telefonów do sołtysa i członków rady oraz radnego gminnego z naszego sołcetwa.

 • sprawy zgłoszone
 • prace zakończone
  Ostatnie dwa odnośniki prezentują probleny z infrastrukturą zgłoszone przez mieszkańców lub członków rady oraz sprawy, które udało się już załatwić.