Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej Roztropice

SKŁAD ZARZĄDU
prezes  Grzegorz Tłoczek
naczelnik  Łukasz Piszczałka
v-ce prezes  Sławomir Bierski
z-ca naczelnika  Grzegorz Dziadek
skarbnik  Leszek Jękal
sekretarz  Sławomir Sadlik
gospodarz OSP  Bogumiła Bierska

KOMISJA REWIZYJNA
przewodniczący  Andrzej Sojka
sekrtarz  Bożena Bartosz
członek komisji  Janusz Gogler