Zarząd Ocotniczej Straży Pożarnej Roztropice

SKŁAD ZARZĄDU
prezes  Grzegorz Tłoczek
v-ce prezes, naczelnik  Łukasz Piszczałka
v-ce prezes  Janusz Gogler
z-ca naczelnika  Grzegorz Dziadek
skarbnik  Teresa Biel
sekretarz  Leszek Jękal
gospodarz  Ludwik Żbel
kronikarz  Ferdynand Sojka
członek zarz±du  Gustaw Kenig

KOMISJA REWIZYJNA
przewodniczący  Bożena Bartosz
sekrtarz  Małgorzata Sojka
członek komisji  Andrzej Sojka